Hvorfor vælge privat?

Hvorfor vælge privat?

Private pasningsordninger er for jer, som ønsker en moderne og fleksibel pasningsordning, hvor der tages udgangspunkt i jeres barn og jeres pasningsbehov. Vi vælger hinanden, I vælger mig som jeres private passer og omvendt, her bliver I ikke tildelt en tilfældig dagplejer fra kommunen.

Formålet med de private pasningsordninger er at give forældrene mulighed for selv at bestemme, hvem der skal passe deres barn, og dermed har større indflydelse end ved kommunal børnepasning.

Kommunens rolle:

Som private pasningsordninger er vi og vores hjem godkendt af kommunen på lige vilkår med kommunale dagplejere.

Kommunens dagplejepædagog fører også her 6-8 årlige tilsyn - anmeldt som uanmeldt.

Tilsynet skal sikre, at de forhold som vi er godkendt under, overholdes. Jeg er dog ikke pålagt samme vilkår ift. arbejdsgang/hverdag som kommunale dagplejere, og bestemmer selv, hvor meget jeg vil køre ud på tur, om jeg vil tage i legestue, osv. Jeg styrer selv vores hverdag, og kan derfor tage langt bedre hensyn til det enkelte barns behov. Private pasningsordninger er godkendt under betegnelsen "privat passer", og fungerer i praksis som dagplejere.

På lige vilkår med den kommunale dagpleje er der mulighed for at få tilskud fra kommunen til private pasningsordninger, ligesom her også er søskenderabat.

Private børnepassere er selvstændige, og forvalter derfor selv vores ventelister. Henvend dig derfor til mig, hvis du ønsker at dit barn også skal være en del af Mariehønen. 

Jeg vil løbende deltage i relevante kurser og efteruddannelser, som jeg vil gøre alt for kommer til og  ligge i min fritid. Som privat børnepasser er jeg ikke underlagt de samme vilkår som de kommunale dagplejere, jeg styrer selv min økonomi, og da jeg gerne må køre med børnene, vælger jeg selv, hvor ofte jeg vil tage børnene med på tur. Når vi skal på tur, varsles I i god tid, jeg har selv autostole til alle børnene.

Der er mange fordele, ved at blive en del af Mariehønen:

Her er tryghed og forudsigelighed.

Her er ro, og væsentligt mindre støj end i institutioner.

Her er fleksibilitet ift. aktiviteter - planlagte som spontane

Her er mindre risiko for at blive smittet med sygdomme, da vi er færre og samme børnegruppe.

Hver dag er det den samme kendte voksne, der tager imod og siger farvel, alene dette skaber tryghed.

Der er god tid til at få en snak med forældrene hver dag.

Hvad er forskellen:

Jeg får ingenting af kommunen, vi skal stå for alt selv, fx. barnevogne, højstole, legetøj osv.

Vi er ikke underlagt et budget fra kommunen, derved bestemmer vi selv, hvor mange midler vi vil bruge på ture ud af huset, julegaver, fødselsdagsgaver, fejring af højtideligheder osv. Jeg er ikke ramt af nedskæringer og kan opretholde et højt pasningsniveau i mit pasningstilbud.

 Jeg bestemmer selv, hvad pladsen skal koste, om det er inkl. eller ekskl. frugt, jeg bestemmer selv åbnings- og lukketider, og dette er en stor fordel. Jeg er også selv ansvarlig for at finde børn til mit pasningstilbud. Jeg er også selv ansvarlig for at indkræve min løn for pasning af børnene, kommunen blander sig ikke i pengesager mellem den private børnepasser og forældre.

Privat børnepasning er et tilbud, der sammensættes efter jeres behov for børnepasning og giver fordele som:

- Samme faste voksne og vikar

- Tryghed og ro for det enkelte barn

- Mindre smitterisici

Jeg er den som sætter dagsordenen, jeg er ikke bundet af regler og vilkår (som i den kommunale dagpleje), og jeg kan imødekomme jer og jeres barns behov.

I forældre og jeg vælger hinanden, dette ser jeg som meget positivt både for jer og mig som børnepasser.