Fordele og ulemper

Fordele og ulemper ved privat pasning.

Fordele:

Her er det jer som forældre og os som passere, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer hvor jeres barn kan blive passet. Dette er en stor fordel for både forældre, børn og os, da vi kan tilrettelægge pasning til fordel for jer og barnet.

Her får I mulighed for tidligt at stille sikkerhed/få vished om, hvor jeres barn skal passes og I bliver fri for at gå og bekymre jer om, hvor I får en plads til jeres barn, og om det vil blive et godt match for jer. Dermed kan I bare nyde ventetiden og barslen, hvis I først har fået lovning om en plads hos os og skrevet kontrakt under, kan det give ro, og en stor lettelse og tryghed for jer som forældre, hvilket også smitter tilbage til jeres barn og hele jeres situation om forberedelse op til opstart.

Her har I mulighed for at komme på legebesøg hos os inden opstart, hvilket kan give jeres barn en tryg oplevelse og kendskab til os og de andre børn inden jeres barn starter op hos os. 

Her er ingen begrænsninger og forringelser pga. nedskæringer - her er det os selv som skaber dagsordenen og det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen.

Vi er som jeres private passere ikke bundet af de samme vilkår som en kommunal dagplejer eller som en institution, hvilket efter min oplevelse personligt sætter os mere fri til at imødekomme jeres børns behov og, i samarbejde med jer forældre, sætte dagsordenen. Her er vi ikke begrænset af normeringer, en større presset børnegruppe med vanskeligheder ift. at få tilstrækkelig tid og mulighed for at imødekomme det enkelte barn, eller tid som går fra til møder/ papirarbejde. Det giver os mere tid og plads til nærvær og fordybelse med børnene og os imellem, hvilket igen giver større ro og tryghed til dit barn i hverdagen.

Selv om vi som private passere er selvbestemmende, er det vigtigt stadig at gøre sit bedste. Vi får ikke tildelt børn, og skal selv stå for at praktisere alt, 

Her er det altid den samme faste børnegruppe. Der kommer ikke skiftende gæstebørn og deres forældre ind ad døren, som tager af vores opmærksomhed og som kan forstyrre vores rytme og vores muligheder for at tage på ture/ lave aktiviteter.

Her mindskes risiko for smitte ved sygdom betydeligt, da vi er en fast børnegruppe. Da vi ikke får gæstebørn ind hos os får vi ikke sendt børn ind i gruppen, som ofte bærer smitte med sig fra deres dagplejer, som lige har meldt sig syg eller sygdom fra dette barns gruppe.

Vi har Rikke`s datter Amalie som vikar, som børnene har kendskab til og er trygge ved, hun vil træde til hvis hun kan, men kun hvis vi skal til lægebesøg, tandlægebesøg olign.

At vi er en stor pasningsordning med 2 voksne og 8 børn er en fordel, der er større udvalg af legekammerater, der er altid 2 øjne på børnene, hvis en er ude og skifte, putte, lave mad osv. Vi kan dele os op med de store og små hver for sig og lave noget hver især som er alders svarende til børnene.

Ulemper:

I skal selv arrangere  pasning, hvis vi  er syge. 

Vi bliver heldigvis normalt meget sjældent syge.

Husk på at vi er selvstændige, så hvis vi gerne vil opretholde et godt ry for vores pasningsordning, så vil vi strække den langt inden vi melder os syge, hvis det skulle ske.

Behovet for vikar i vores private pasning er generelt meget lille, da vi som nævnt ovenfor sjældent har sygdom.

 Ferier er her hos os planlagt ca 1 år frem af gangen, Vi bestræber os på og holde ferie samtidig.
Da lukkedage og ferier er varslet i så god tid her hos os, har I som forældre mulighed for i rigtig god tid at planlægge ferie, tjekke med jeres eget netværk/arbejde og lave pasningsaftaler derefter.

Det vil kun være afspadsering og omsorgsdage, der ikke  ligger fast, men der vil vi selvfølgelig  give besked i rigtig god tid, hvis det er muligt.