Fordele og ulemper

Fordele og ulemper ved privat pasning.

Fordele:

Her er det jer som forældre og mig som passer, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer hvor jeres barn kan blive passet. Dette er en stor fordel for både forældre, børn og mig, da vi kan tilrettelægge pasning til fordel for jer og barnet.

Her får I mulighed for tidligt at stille sikkerhed/få vished om, hvor jeres barn skal passes og I bliver fri for at gå og bekymre jer om, hvor I får en plads til jeres barn, og om det vil blive et godt match for jer. Dermed kan I bare nyde ventetiden og barslen, hvis I først har fået lovning om en plads hos mig og fået reserveret den med et depositum som bliver fratrukket ved første betaling, kan ingen komme før jer i køen. Det giver ro, en stor lettelse og tryghed for jer som forældre, hvilket også smitter tilbage til jeres barn og hele jeres situation og forberedelse op til opstart.

Her har I mulighed for at komme på legebesøg hos mig inden opstart, hvilket kan give jeres barn en tryg oplevelse og kendskab af mig, de andre børn og min pasningsordning, inden jeres barn starter op hos mig. I er altid velkomne.

Her er ingen begrænsninger og forringelser p.g.a. nedskæringer - her er det os selv som skaber dagsordenen og det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen.

Jeg er som jeres private passer ikke bundet af de samme vilkår som en kommunal dagplejer eller som en institution, hvilket efter min oplevelse personligt sætter mig mere fri til at imødekomme jeres børns behov og, i samarbejde med jer forældre, sætte dagsordenen. Her er vi ikke begrænset af normeringer, en større presset børnegruppe med vanskeligheder ift. at få tilstrækkelig tid og mulighed for at imødekomme det enkelte barn, langtids-forudplanlagte arrangementer, sygdom hos kollegaer som begrænser vores muligheder for aktiviteter og udeliv eller tid som går fra til møder/ papirarbejde o.lign. som på samme måde kan påvirke mulighederne. Det giver hos mig mere tid og plads til nærvær og fordybelse børnene og jeg imellem, hvilket igen giver større ro og tryghed til dit barn i hverdagen.

Selv om jeg som privat passer er selvbestemmende, er det vigtigt stadig at gøre sit bedste. Jeg får ikke tildelt børn, og skal selv stå for at praktisere alt, 

Her er der altid den samme faste børnegruppe. Der kommer ikke skiftende gæstebørn og deres forældre ind ad døren, som tager af min opmærksomhed og som kan forstyrre vores rytme og vores muligheder for at tage på ture/ lave aktiviteter.

Her mindskes risiko for smitte ved sygdom betydeligt, da vi er en fast børnegruppe. Da jeg ikke får gæstebørn ind hos mig får vi ikke sendt børn ind i gruppen, som ofte bærer smitte med sig fra deres dagplejer, som lige har meldt sig syg eller sygdom fra dette barns gruppe.

Jeg bestræber mig på at få en vikar, som børnene har kendskab til og er trygge ved, ved lægebesøg, tandlægebesøg o.lign.

Jeg mødes med andre private passere, hvor vi både kan gå på eventyr sammen, mødes på legepladser/bibliotek eller dele andre aktiviteter og besøg med hinanden. Det giver mange muligheder. Her vil børnene også opleve at være en del af en større børnegruppe, men stadig tilpasset deres behov og udviklingstrin, hvor vi står frie til selv at vælge til og fra tilpasset hverdagen og børnegruppen.  

Ulemper:

I skal selv arrangere pasning, hvis jeg er syg. 

Jeg bliver heldigvis normalt meget sjældent syg (stort set aldrig) og har altid haft et godt helbred.

Husk på at jeg er selvstændig, så hvis jeg gerne vil opretholde et godt ry for min pasningsordning, så vil jeg strække den langt inden jeg melder mig syg, hvis det skulle ske.

Behovet for vikar i min private pasning er generelt meget lille, da jeg som nævnt ovenfor sjælent er sygdom.

 Ferier  og fridage er her hos mig planlagt ca 1 år frem af gangen, jeg har ingen kolleger at passe ind efter i forhold til ferier.
Da lukkedage og ferier er varslet i så god tid hos mig, har I som forældre mulighed for i rigtig god tid at planlægge ferie, tjekke med jeres eget netværk/arbejde og lave pasningsaftaler derefter.