Målsætninger

Hvad vi vil opnå:

Trygge børn trives og udvikles bedst, derfor vil vi gøre mit bedste i at:

- Sikre at I forældre føler jer trygge og glade ved at jeg passer på jeres allervigtigste, nemlig jeres barn.

- Give det enkelte barn en god start på dagen og livet, så de får skabt et godt "fundament" for deres videre liv.

- Støtte barnet i den sproglige, sociale, personlige og motoriske udvikling.

- Altid være nærværende, give omsorg og tryghed til alle børn, så det får en god start på livet.

- Skabe nysgerrighed og fremme lysten til læring - hver dag.

- Tilpasse dagens aktiviteter ud fra det enkelte barns alder og behov.

- Det er vigtigt for børns trivsel med et godt samarbejde og gensidig forståelse mellem jer forældre og os som børnepassere. 

En "fejl" kan ikke rettes hvis man ikke er bekendt med den, og ros bliver man altid glad for.🤪