Praktisk information

Ulykkesforsikring: Det er jeres eget ansvar at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn/børn

VIGTIGT!  Det er vigtigt at i giver jer tid til og aflevere jeres barn, mest for barnets skyld , men også for, at jeg lige kan blive informeret om, hvis barnet har sovet dårligt eller andet relevant information jeg skal vide, så jeg bedst muligt kan hjælpe jeres barn, hvis der er noget i løbet af dagen....Jeg vil ligeledes gerne at jeres barn afhentes 10 min før jeg lukker - Således er der tid til en dialog omkring hvordan barnets dag har været :-)

Af hensyn til min planlægning af eftermiddagen, afspadsering eller andet, er det vigtigt, at det aftalte tidspunkt for afhentning overholdes. 

Jeg har ikke mulighed for at tilbyde gæstepasning, ved ferie, sygdom eller anden form for afspadsering - Her er det op til forældrene selv, at finde alternativ pasning. Jeg vil med tiden bestræbe mig på at kunne finde en vikar som kan hjælpe ved sygdom og afspadsering.

Dit barn skal møde i dagplejen inden kl. 8.30, med mindre andet aftales. 

Kontraktskrivning: Når i vælger at bruge privat børnepasning bliver der underskrevet en kontakt mellem børnepasser og forældre, som indeholder blandt andet, pasnings tidspunkter, oplysninger om barnet, og hvilke regler der er i børnepasningsordningen

Opsigelse:

Der er gensidigt 2 måneds opsigelse skriftligt til d.1. i måneden, der kan IKKE opsiges de sidste 3 måneder før børnehave start, samt  op til og i sommerferien samt December måned, kun i tilfælde af børnehavestart.

Ved manglende indbetaling af vederlag for pasning, kan pasningsaftalen bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.  

Solcreme: Dit barn skal være smurt ind i solcreme hjemmefra. I sommerperioden er det vigtigt, at dit barn er beskyttet mod solen. Jeg ser derfor helst barnet altid har en langærmet tynd bomuldsbluse/skjorte og solhat på. Efter middagsluren bliver børnene smurt på udsatte steder, og dvs.: ansigt, nakke og øreflipper - Dog kun hvis vi når ud i haven om eftermiddagen.

Tilsyn: Vejle Kommune føre løbende 6-8 tilsyn med de private børnepassere. Tilsynsbesøgende kan forgå såvel anmeldte som uanmeldte, og sikre barnets trivsel og udvikling, dagplejerens trivsel og udvikling samt dagplejehjemmets indretning og sikkerhed. Et tilsyn tager ca. 1-2 timer. Der føres ekstra tilsyn, hvis det skønnes nødvendigt.

KURSER:

Jeg vil deltage i diverse kurser for og dygtiggøre mig, skabe nye kreativiteter, leg og faglig viden, som kommer jeres børn til gode. Dette er selvfølgelig frivilligt, og bliver gjort i min fritid og weekender.